matousveselsky.cz

O mně

Absolvoval jsem bakalářské (2016), magisterské (2018) i své doktorské (2022) studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Věnuji se sociologii sportu, moderování a zejména výuce. V současné době spolupracuji hned s několika univerzitními pracovišti, včetně Univerzity Karlovy. Ve svých výzkumech se soustřeďuji na kvalitativní výzkumy a na jejich využití nejen v sociologii. Ve velké míře se věnuji i public speakingu a popularizaci vědy. V roce 2020 jsem vyhrál univerzitní soutěž Science Slam, která se věnuje právě popularizaci vědy. V roce 2024 jsem rozjel podcast Hra. Sada. Zápas. O sportu jinak, který se věnuje sportu ze sociálně-vědního úhlu pohledu.
KONTAKT
Email: email@matousveselsky.cz
Tel.: 774431216

IČO: 17895154

Co vše dělám a nabízím?

Výuka

Má nejoblíbenější činnost. Už od roku 2017 se intenzivně věnuji univerzitní výuce, zejména sociologie sportu.

Výzkum na zakázku

Co se výzkumu týče, specializuji se hlavně na kvalitativní výzkum, zejména pak na polostrukturované rozhovory a focus groups.

Moderování akcí

Mám dlouholeté zkušenosti s moderováním nejrůznějších společenských a kulturních akcích.

Konzultační činnost

A to v oblasti přípravy prezentace (jak z vizuální, tak obsahové stránky), výuky a přípravy výzkumného projektu.

Podcast „Hra. Sada. Zápas. O sportu jinak“

  • Podcast se věnuje sportu ze sociálně-vědního hlediska. Známá témata z jiného, originálního úhlu pohledu jak pro fanoušky, tak i novináře, tak i pro lidi sportem nepolíbené.

    Podcast najdete na Spotify.

Co dalšího jsem dělal?

  • Tvorba videí

    Pro Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy jsem natáčel videoblog FHSáci. Videoblog se věnoval dění na fakultě. Několik videí jsem věnoval různým sociologickým tématům, například globalizaci či mé oblíbené sociologii sportu. O vědeckých tématech se vždy snažím pojednávat srozumitelným a zábavným jazykem. Videa jsem vymýšlel, natáčel a stříhal sám v programu Sony Vegas.

  • Zkušenosti v oblasti PR a médií

    V letech 2016 až 2022 jsem pracoval v oddělení vnějších vztahů na Fakultě humanitních studií UK. Zde jsem vypomáhal s tvorbou obsahu pro webové stránky, s organizací fakultních akcí. Sám jsem pak vytvořil výše zmíněný videoblog FHSáci. V roce 2017 jsem působil jako externí pracovník ve sportovní redakci serveru irozhlas.cz.

O čem jsem psal?

Když nejde „jen“ o hokej. Hokejová mistrovství v Česku očima organizátorů

Disertační práci jsem psal o hokejových mistrovstvích světa, která se konala v Česku v letech 2004 a 2015.

Olympiády miluji, vidím ale i jejich problémy, říká sociolog

V rozhovoru pro časopis Forum (Univerzita Karlova) jsem mluvil o smyslu a kontroverzích současných olympijských her.

Mega-eventy a sociologie. Definice, kontroverze a metodologicko-teoretické problémy

Tento vědecký článek se soustředí na fenomén mega-eventů z pohledu sociologie.

Stadiony proti televizi. Spor o platby za sportovní přenosy v 60. letech 20. století v Československu

Vědecký článek se věnuje vlivu sportovního vysílání na organizaci vrcholového sportu v 60. letech 20. století.